Remissförfarande för ESV:s upphandlingar i juni

ESV kommer att upphandla statliga ramavtal för ekonomisystem och systemstöd för e-inköp.