Remisslista för Ds 2015:52 Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat skrivelsen Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården.

Remiss från Socialdepartementet