Snart är det dags att lämna uppgifter om internrevision

Varje år lämnar Ekonomistyrningsverket en rapport till regeringen med en redovisning över den statliga internrevisionen. I arbetet med redovisningen ingår att hämta in uppgifter från de myndigheter som ska inrätta internrevision enligt internrevisionsförordningen.