Start för nya upphandlingar av ramavtal

Nu i september har Ekonomistyrningsverket dragit igång två projekt för upphandling av statliga ramavtal för ekonomisystem och för e-inköp. De befintliga ramavtalen för ekonomisystem och e-handelstjänst löper ut under hösten och behöver förnyas. ESV tar gärna emot intresseanmälningar från myndigheter som vill delta i kravarbetet för respektive upphandling.