Staten gick 123 miljarder plus 2017

Statens resultaträkning för 2017 visar ett överskott på 123 miljarder kronor, vilket är 96 miljarder kronor större jämfört med 2016. Det beror främst på högre skatteintäkter och Vattenfalls förbättrade resultat. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016.