Tjänstesektorn vänder upp

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera branscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är svag.