Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär för att säkra tillgången till bland annat familjehem.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér