Verklighetsfrämmande krav från utbrytarfack


Peter Jeppsson, vice vd, är skarpt kritisk mot de krav som Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko presenterat. ”De är mer verklighetsfrämmande än kraven från facken inom industrin”, säger han.