Vindkraftsförlag försvagar den lokala demokratin

SKL säger nej till förslaget att avskaffa lagkravet på kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetablering. Förslaget försvagar den lokala demokratin och inskränker det kommunala självstyret.