CSR i upphandling – ny rapport

Många vill ta sociala hänsyn när de upphandlar. Men hur gör man? Vilka verktyg finns och var finns erfarenheterna, så att man slipper uppfinna hjulet igen? Detta reder Advokatfirman Kahn Pedersen ut i en nyutkommen skrift med rubriken CSR i offentlig upphandling.
OFFENTLIGA AFFÄRER ringde upp Kristian Pedersen, advokat och partner i Kahn Pedersens verksamhetsgrupp för offentlig upphandling. Han var tillsammans med kollegor på plats på SOI:s årsdagar i Göteborg för att bl.a. sprida den nyutkomna skriften.
– Intresset var stort och många sa till oss att de har ett politiskt beslut i sin organisation om sociala krav och att det finns ett behov av vägledning. Vi fick uppskattning för att vi tagit tag i frågan, säger Kristian Pedersen, och tillägger:
– Vi har lagt en hel del tid och energi på rapporten. Hela skriften och framför allt slutorden är tänkt som ett medskick så att de som upphandlar ska känna en säkerhet i de här frågorna. Många vet inte hur man gör. Vår ambition har varit att överbrygga glappet mellan politisk målsättning och praktiskt arbete.
I skriftens slutord står det: ”Det är rimligt att upphandlande myndigheter och enheter följer med på den väg som även privata konsumenter börjat vandra och gör mer socialt medvetna val i sina inköp. En sådan resa måste emellertid börja med att upphandlande myndigheter och enheter visar för leverantörerna att man tar dessa frågor på allvar och att socialt hänsynstagande är mer än bara vackra ord i en uppförandekod.”
– Det handlar både om att göra rätt men också om att åstadkomma resultat, inte bara få till ett ställningstagande som blir ett slag i luften. Det är lätt att det blir tomma ord i sådana här sammanhang, betonar Kristian.
Målgruppen är framför allt de som jobbar praktiskt med upphandling, det är dessa som advokatbyrån främst jobbar med, det vill säga upphandlingschefer och upphandlare, inte minst i den kommunala världen.
Upplägget är att man dels går igenom olika CSR-verktyg men också vilka instrument som finns samt tipsar om hur man kan använda dem.
– En del i budskapet är att man måste dra nytta av de duktiga leverantörerna. Vi föreslår en seriös dialog kring hur man ska göra och vilka som är de bästa sätten för leverantörerna att bevisa att man arbetar aktivt med CSR, säger Kristian.
Många CSR-verktyg innehåller nämligen färdiga verktyg som revisioner, intyg och andra uppföljande insatser vilka kan säkerställa efterlevnaden.
Och man får ta en del i taget. Att spänna över hela fältet tror han är omöjligt.
– Man får börja med de områden där man kan göra störst nytta eller där risken är särskilt stor. Man kan inte göra allt på en gång, menar Kristian Pedersen.
Kristian betonar också att skriften med sina tips och råd ska vara tillgänglig för alla. En elektronisk version finns på advokatbyråns webbplats.
– Öppenheten är en tanke med våra rapporter. Detta är en av flera rapporter i en skriftserie som ska tillgängliggöras kostnadsfritt, man får sprida och kopiera fritt så länge man anger källan och inte ändrar innehållet, förklarar Kristian.
Arbetet med just CSR-rapporten är också ett led i advokatbyråns pro bono-arbete, det vill säga att man gör allmännyttiga saker helt ideellt.
– CSR är ett område som engagerar, och rapporten är vårt försök att bidra till en positiv utveckling, avslutar Kristian.
Fotnot: CSR står för Corporate Social Responsibility. Författare är Kristian Pedersen, Erik Olsson och Camilla Pauli. Kahn Pedersen är en advokatbyrå inriktad på affärsjuridik och åtar sig uppdrag inom IT-relaterad juridik och kommersiella avtal, outsourcing, integritetsskydd och alla typer av offentlig upphandling.
Läs rapporten här 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *