Etablering i Ockelbo kommun synas

Synsam flyttar hem sin tillverkning av glasögon från Kina till Ockelbo. Detta tack vare att kommunen bygger en fabrik för 124 miljoner kronor som företaget sedan får hyra.

Men nu synas upplägget och anklagas för att utgöra otillåtet företagsstöd, bland annat av professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin. Flera medier har rapporterat om affären, bland andra Aftonbladet, SVT och – Svensk Damtidning. Enligt den sistnämnda tidningen ska prins Daniel ha varit företaget behjäplig i kontakterna med kommunen, utifrån prisens vänskap med vd:n Håkan Lundstedt.

”Subventionerar inte”
Kommunen säger sig vara trygg i att kommunallagen följs.
– Vi kommer inte att på något sätt subventionera företaget, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Ann-Katrin Sundelius, t. f. kommunchef i Ockelbo.

Stöd till enskilda näringsidkare regleras i Kommunallagen. Även den Europeiska Gemenskapen har strikta konkurrensregler och ser allvarligt på otillåtet statsstöd. Huruvida det handlar om det i fallet Ockelbo-Synsam är dock inte prövat.

OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat Katrin Sundelius, t. f. kommunchef i Ockelbo, med anledning av planerna på Synsams etablering och kommunens roll i det hela.

Vad betyder Synsams etablering för Ockelbo kommun? (ekonomi, arbetstillfällen, m.m.)?
Synsams planerade etablering i Ockelbo med knappt 6.000 invånare betyder 150 arbetstillfällen till vår region, ökade skatteintäkter, förhoppningsvis ökad inflyttning, arbetstillfällen för lokala företag som underentreprenörer/samarbetspartners och ökad framtidstro bland våra invånare…

Hur ser du på kritiken om att upplägget skulle strida mot kommunallagen?
– När inte ”marknaden” bygger industrilokaler är det tillåtet för kommuner att göra det – och vi hade sett det behovet innan Synsam kontaktade oss. Vi kommer inte att på något sätt subventionera företaget, utan tillämpa en eventuell ”trappstegshyra” under de tre första åren.

– Under själva etableringen kommer Synsam själva att investera cirka 250 miljoner kronor för att industrilokalen vi bygger ska bli den fabrik de kommer att hyra. På så sätt kommer vi att finansiera i ett långt hyresavtal, 15 år har vi skrivit i en avsiktsförklaring. Några avtal är ännu inte framtagna!

När kan verksamheten komma igång?
– Om vi kommer överens och bygget kommer igång som planerat räknar vi med att produktionen ska vara igång hösten 2021

OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, för ytterligare kommentar.

Bilden: EU-parlamentet i Bryssel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.