Fem förslag för fler i jobb

Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad. Det finns stora vinster i detta, inte minst socialt. Men eftersom det vore en mycket god affär även för den offentliga sektorn är detta reformer som är ytterst angelägna även ur ett statsfinansiellt perspektiv.
Det hävdar Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv, och Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Bland annat vill de lägga ner Arbetsförmedlingen i des nuvarande form.
I tidningen Dagens Industri föreslår de åtgärder inom fem områden som de menar skulle få fler i jobb:

  1. Förbättra och bygg ut yrkesutbildningarna. Våra rekryteringsenkäter visar hur svårt företagen har att hitta rätt kompetens. Detta beror ofta på att yngre har fel utbildning. Vi behöver förbättra yrkesutbildningarna på gymnasienivå och underlätta omskolning från gymnasieskolans teoretiska program till yrkesprogram.
  2. Stärk incitamenten för människor i bidragsberoende att söka jobb och göra sig anställningsbara. Marginaleffekterna kan vara nästan 100 procent för den som går från bidragsförsörjning till arbete – man får inte mer pengar i handen av att ta ett jobb. Dessa marginaleffekter måste sänkas omgående.
  3. Reformera Las. Även den svenska arbetsrätten behöver anpassas för att skapa fler arbetstillfällen. Las-reglerna skapades i en annan tid med helt andra förutsättningar. I dag har vi en annan näringslivsstruktur, inte minst med många små företag i helt nya sektorer med en oerhört snabb teknikutveckling. Här är en omodern arbetsrätt ett hinder.
  4. Bredda rut och rot. Rut- och rot-reformerna har bidragit till många jobb och nya företag i tjänstesektorn. Gör skattereduktion till grundprincip för alla hushållsnära tjänster.
  5. Lägg ned Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form. Dela upp matchningsuppdrag och myndighetsutövning så att matchningen fungerar bättre och vägen till jobb förkortas för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hela artikeln nås via länken:
https://www.di.se/debatt/svenskt-naringsliv-fem-atgarder-for-fler-i-arbete/?loggedin=true
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.