Finlands sak är vår

Den 6 december 2017 var det exakt hundra år sedan Finland blev en självständig nation. Sverige var bland de första bland länder att erkänna den nya republiken.
– Det är inte förvånande eftersom svensk och finsk vardag och historia sedan länge är intimt sammanflätade då vi var ett och samma land under över 650 år, skrev försvarsminister Peter Hultqvist i Dagens Industri 2017-12-06.
Försvarsministern pekade på att Finlands utveckling och händelser i dess historia haft direkta konsekvenser på svensk politik. Både det finska inbördeskriget och vinter- och fortsättningskrigen hade effekter på Sverige. På motsvarande sätt har svenska förhållningssätt, inte minst i försvars- och säkerhetspolitiken, haft betydelse för finskt manöverutrymme såväl inrikes- som utrikespolitiskt, menar han.

Nära band till Finland
– På ett mer vardagsnära plan påverkade de finska krigen Sverige. Under andra världskriget tog Sverige emot över 70.000 barn på flykt, varav ungefär 15.000 aldrig återvände till Finland. En av dessa var min egen mor. Det gör att jag och många med mig har nära band till Finland och följer landets utveckling extra mycket, konstaterar Peter Hultqvist.
Han fortsätter: ”Den ryska annekteringen av Krim, aggressionen mot Ukraina och ryska enheters provokativa och oprofessionella uppträdande på och över Östersjön har skapat ett helt nytt spänningsläge i vår del av Europa. Det ryska agerande har ökat betydelsen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Ytterst syftar vårt samarbete till att stabilisera den säkerhetspolitiska situationen i vår del av Europa.”

Gemensamma intressen
Den svenske försvarsministern pekar på att både Sverige och Finland som militärt alliansfria länder delar säkerhetspolitisk utgångspunkt. Bägge har ”gemensamma geostrategiska intressen” och ”delar synen på de säkerhetsutmaningar som i dag föreligger i Östersjöregionen”.
– Finland och Sverige bedriver en säkerhetspolitik som är tydligt kopplad till våra länders EU-medlemskap, ett nära partnersamarbete med Nato och samarbete med USA i en fördjupad transatlantisk länk. Såväl Finlands som Sveriges säkerhetspolitik bygger på principen att säkerhet skapas i samverkan med andra, anser Peter Hultqvist.
Bygger säkerhet i praktiken
Han avslutar: ”Att fortsätta utveckla det finsk-svenska samarbetet på det resultatinriktade och pragmatiska sätt som nu görs, är det bästa sättet att ta hänsyn till historia, geografiskt läge och andra ramgivande förutsättningar. På så sätt bygger vi gemensam säkerhet i praktiken och därmed höjer tröskeln för konflikt i vårt närområde.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.