Funktionsupphandling – en hävstång

– Det är uppseendeväckande att politiker inte i högre grad använder sig av funktionsupphandling som medel för att uppnå långsiktiga mål inom miljö, klimat och hälsa. Den kan bli en avgörande kraft i samhällsutvecklingen.

Det menar Professor Charles Edquist, som inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, tidigare undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Han har kallats ”missionär för en smartare svensk innovationspolitik”. OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med honom och frågade hur han arbetat vidare sedan hans tidigare rapporter till Konkurrensverket utkom 2014 och 2019.

Professor Charles Edquist. Foto: Vinnova.

Driva på för nya lösningar
Den senaste rapporten handlade om hur offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem.

Detta går att göra, enligt författaren, genom att en ökande andel av de varor, tjänster och system som i dag upphandlas som specifika produkter i stället skulle beskrivas i termer av funktionskrav när de upphandlas.

OFFENTLIGA AFFÄRER: Du fortsätter alltså att följa området?

– Jo jag har i hög grad fortsatt med att utveckla tankarna om att funktionsupphandling kan leda till innovationer, meddelar Charles Edquist. Jag använder till exempel inte längre ordet ”innovatonsupphandling” utan hävdar att funktionsupphandling potentiellt är det viktigaste innovationspolitiska instrumentet.

– Nästan all offentlig upphandling sker genom att den upphandlande organisationen beskriver den produkt som den vill köpa. Att upphandla på detta sätt kallar jag ”produktupphandling”. Sådan sker ofta på ett rutinartat sätt och ibland beskrivs en föråldrad produkt. Efterfrågan preciserad på detta sätt kan inte leda till innovationer. Man får vad man beskriver, beställer och betalar för, menar Charles Edquist.

”Beskriv funktionen!”
För att möjliggöra att innovationer (nya produkter) blir ett resultat av offentlig upphandling bör man i stället beskriva det problem som man vill ha löst eller de funktioner som ska uppfyllas av de produkter som ska upphandlas, menar professorn.

– Detta kallar jag ”funktionsupphandling”. Exempel finns i mina skrifter.

Han betonar att funktionsupphandling kan leda till innovationer, vilket produktupphandling inte kan.

Ger ökad välfärd
Charles Edquist menar vidare att funktionsupphandling leder till att innovationsprocessernas hastighet ökar. Innovationer är den absolut viktigaste källan till ökad produktivitet som, i sin tur, ligger bakom ökade löner, högre vinster och ökade skatter – dvs ökad välfärd.

– Men produktivitetsökningen i Sverige är, sedan 2007, låg. Den behöver öka för att våra barnbarn ska kunna betala de jättelån som Covid19 har tvingat oss att ta. Funktionsupphandling kan bidra till detta, framhåller professorn.

Ökad konkurrens
Han påpekar också att funktionsupphandling kan leda till ökad konkurrens mellan leverantörer, men också mellan olika produkter som är avsedda att lösa eller mildra samma problem. Konkurrens sänker kostnader och leder till bättre produkter.

Innovationer kan också bidra till att lösa problem och utmaningar inom klimat, miljö och hälsa genom att påverka innovationsprocessernas riktning. Funktionsupphandling kan exempelvis väsentligt bidra till att uppfylla klimat- och miljömål.

– Denna påverkan är möjlig genom att offentliga organisationer (politiken, i stället för privata aktörer) kan styra upphandlingens mål och inriktning, menar Charles Edquist.

Kraftfullt medel
Slutligen slår han fast att funktionsupphandling är ett kraftfullt medel och en hävstång i kraft av sin stora volym. 700 miljarder kronor finns årligen avsatta i budgetar i stat, regioner och kommuner. Det är 17 procent av Sveriges BNP och lika mycket som värdet av Sveriges hela industriproduktion.

– Extrakostnaden för den utbildning som transformationen från produktupphandling till funktionsupphandling kräver är mycket begränsad jämfört med upphandlingens volym Det rör sig om promille. De potentiella vinsterna är väldigt stora, avslutar professorn.

Bilden: Professor Charles Edquist.

Läs mer här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *