IT-upphandlingen på Kammarkollegiet informerar


Vi informerar om hur organisationen för IT-upphandlingen kommer att utformas

fr om 1 januari 2011. Du kommer även att få goda råd och tips om hur du ska göra avrop och hur regelverket som styr upphandlingarna ser ut, samt kvalificerade tips om vad du bör tänka på när du använder dig av våra ramavtal.

Mötet vänder sig till dig som arbetar med avrop på våra ramavtal, IT-ansvariga och verksamhetsutvecklare i offentlig förvaltning. Du har möjlighet att träffa Kammarkollegiets upphandlare, avtalsjurister och andra kollegor i förvaltningen. Dessutom har du möjlighet att ställa frågor till en avtalsexpert.

Tid: Tisdag 23 november 2010, 09.30-15.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm, http://www.wtc.se/

Lokal: New York

Program

9.00-09.30 Kaffe och registrering

09.30-10.00 It-upphandlingen blir inköpscentral

10.00-10.45 Ramavtal för IT-Driftstjänster

10.45-11.00 Fruktpaus

11.00-11.30 Öppna programvaror i offentlig sektor

11.30-12.30 Juridiska svårigheter vid upphandlingar

12.30-13.30 Gemensam lunch

13.30-14.00 Nya konsultavtal för förvaltningen

14.00-15.00 Avtalsexperten och advokaten Lars Perhard ger sin syn på Kammarkollegiets ramavtal med inriktning på avtalsrättsliga frågeställningar vid tillämpningen, att tänka på, fallgropar, tvistelösning m m

15.00- Summering, avslut och kaffe

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här senast 15 november 2010

Anmälda deltagare får ingen bekräftelse, endast vid överbokning meddelas detta.

Informationsdagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men kan överlåtas åt en kollega. Vid förhinder ska avanmälan ske senast fyra dagar före seminariet. Deltar man inte trots anmälan kommer en avgift á 500 kronor att debiteras.

Upplysningar om anmälan:Gunilla Lannestedt

Upplysningar om program: Inger Höglund

IT-upphandlingen har lång erfarenhet av att genomföra upphandlingar och tecknar ramavtal inom IT- och telekomområdet för offentlig sektor. Denna erfarenhet delar vi med oss genom att anordna seminarier och utbildningar för våra målgrupper, myndigheter och leverantörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *