Keolis startar trafikskola

Sedan 1 oktober 2016 har en rättstvist stoppat utbildningen av bussförare. Samtidigt behöver persontrafiken ett tillskott på över 4 000 bussförare de närmsta två åren. Keolis tar nu saken i egna händer och startar en trafikskola. 
Kollektivtrafiken är en framtidsbransch med en ständigt ökad efterfrågan på hållbara och effektiva transporter. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar de kommande åren.
– Kollektivtrafiken är samhällskritisk, ett scenario där den inte fungerar påverkar oss alla enormt. Keolis kunde inte längre stillatigande se hur bristen på personal växer utan att något sker för att lösa dödläget, därför har vi tagit beslutet att göra något åt situationen, berättar Cecilia Jerneheim, Keolis HR- och kommunikationsdirektör.
Sveriges bussförare utbildas i princip enbart inom vuxenutbildningen. Komvux stod 2015 för cirka 400 förare och arbetsmarknadsutbildningen för cirka 1200. Från gymnasiet tog bara fem bussförare examen samma år. Arbetsmarknadsutbildningen för bussförare har fastnat i en överklagandeprocess som startade i oktober och där utbildningen fortfarande inte kommit igång. Att utbildningarna står still påverkar kollektivtrafiken men också möjligheten för många som utan utbildning står långt från arbetsmarknaden. Därför ligger det i samhällets intresse att utbildningarna kommer igång, något Keolis har vänt sig till potentiella samarbetspartners med.
– Vi ser med tillförsikt på samtalen vi för med omställningsföretag och kommuner för att hitta partners till vår trafikskola. Genom att ha skolan i egen regi kommer vi kunna erbjuda både utbildning och arbete. På sikt ser vi detta som en möjlighet att få in fler kvinnor i branschen, säger Cecilia Jerneheim.
Målsättningen är att första utbildningen startar i slutet av mars.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.