Läxar upp bemanningsbranschen

Patienter far illa, skattepengar används fel, avtal bryts och kostnaderna skenar. Socialminister Annika Strandhäll är inte nådig i sin kritik mot bemanningsbranschen.
Den 13 november 2017 träffade Annika Strandhäll företrädare för bemanningsbranschen för att prata om fenomenet hyrpersonal och för att höra hur de ser på utmaningarna inom hälso- och sjukvården.
– Men framför allt ville jag träffa dem för att lyfta fram de problem jag ser med det stora beroendet av hyrpersonal och stafettläkare, menar hon.
”Jag ser hur patienter far illa, med orimligt många läkarkontakter och brister i kontinuitet. Jag ser också att de stora satsningar regeringen nu gör på sjukvården riskerar att inte få den effekt vården behöver”, skriver minister på Aftonbladets debattsida.

”Sticker i ögonen”
I artikeln hävdar hon att det också handlar också om ”ett felanvändande av våra skattepengar”. Enligt ministern sticker det särskilt i ögonen när det sker fördyrningar utifrån tecknade avtal.
Att det finns behov av tillfällig bemanning för att möta perioder av sjukdom eller liknande är fullt rimligt, anser Annika Strandhäll, liksom att landsting tecknar avtal med bemanningsföretag för att hantera detta. Däremot är det inte rimligt att kostnaderna är så pass höga och att stafettläkare och -sjuksköterskor är så pass vanligt förekommande. Inte heller att bemanningsföretag med ramavtal inte alltid lever upp till sina avtal.

”Enda alternativet: direktupphandla”
”När bemanningsbolag inte kan leverera då landstingen efterfrågar personal är det enda alternativet som återstår att direktupphandla tjänsten – vilket leder till ännu högre kostnader.”
Enligt socialministern är detta ”ett grovt felanvändande av våra skattepengar och en konsekvens av landsting som sitter i kläm mellan stora ekonomiska intressen.”
– Jag som socialminister oroas särskilt när regeringen nu gör historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården. Jag reser runt i landet och möter politiska ledningar för landsting och regioner, personal och patienter, just för att följa upp att dessa satsningar hamnar rätt.
– Då kan jag inte stillatigande se på när skattepengar går till annat än det de är avsedda för – en god vård och omsorg och schyssta förutsättningar för personalen. Om det vill jag prata med bemanningsbranschen i dag, avslutar Annika Strandhäll.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *