Lyckad partnering i Södertälje

Partnering är en samarbetsform som med fördel kan användas i byggbranschen. I Södertälje har NCC i samarbete med Telge Fastigheter byggt eller byggt om förskolor, äldreboenden och idrottshall.

Matti Virkki, Affärschef på NCC Construktion Sverige AB, vet vad som krävs för ett lyckat partnering-avtal. Han räknar upp följande:
•    Engagerad kund och entreprenör
•    Gemensam organisation med tydligt ansvar/roller, styrgrupp (Projektstyrelse) och Projektledning. Vid ramavtal eftersträvas organisationsupprepning.
•    Gemensamma projektmål, hårda och mjuka (hur uppfylla hårda) som regelbundet följs upp och åtgärdas
•    Gemensam ekonomi där relevanta Byggherrekostnader och Entreprenadkostnader blir projektets slutrad som alla styr mot

NCC har mer än tio års erfarenhet av partnering och definierar begreppet som ”en strukturerad samarbetsform i byggbranschen som baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete mellan aktörerna i ett byggprojekt”.

Partnering-projektet i Södertälje slutförs under 2014 och är ett samarbete kring följande projekt:
–    Björkens förskola, ombyggnad i befintlig skola till förskola
–    Västergårdshallen, nybyggnad av idrottshall
–    Mariekällgårdens Äldreboende, ombyggnad
–    Pershagen Idrottshall, nybyggnad

Beställaren i Södertälje är nöjd med samarbetet i partneringen.
– Vi har löst flera komplicerade projekt ihop som i princip varit omöjliga att lösa annars. De nya skolor vi bygger sparar pengar till kommunen, förklarar Taina Sunnarborg, projektchef på Telge Fastigheter.

En mer utförlig version av artikeln kommer att publiceras i papperstidningen av Offentliga Affärer som kommer ut i mitten av april.

One thought on “Lyckad partnering i Södertälje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *