Ny guide för upphandling med sociala hänsyn

Nu finns en ny upphandlingsguide med tips på hur offentliga aktörer kan använda sociala hänsyn i offentlig upphandling.
Den här guiden ger konkreta tips till politiker och upphandlare i framför allt kommuner, som vill använda upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället på olika sätt.
Intresset för att upphandla varor och tjänster på ett sätt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling ökar. Men hur går det till?
OFFENTLIGA AFFÄRER ringde upp handläggaren på Tillväxtverket, Eva Johansson och frågade om varför man ger ut denna guide.
– Vår bakgrund i detta är att vi vill underlätta för företagen och då tänker vi att det blir lättare för dem om de som upphandlar har koll på vad de får göra och hur de kan gå till väga. Detta är en guide som i första hand riktar sig till upphandlarna, men den blir också en möjlighet för företagarna. Genom att sprida kunskap om lagstiftningen så kan vi hjälpa till så att det blir bättre upphandlingar med mera sociala hänsyn, ökad samhällsnytta och fler mindre företag som lägger anbud, säger Eva Johansson.
Författare är Eva Terngren och boken kan beställas i pappersform från Tillväxtverket. Dessutom finns en kortare version som pdf för fri nedladdning.
På Tillväxtverkets webbplats, där guiden presenteras sägs följande. Upphandling med sociala hänsyn tar med följande aspekter:

  • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
  • anständigt arbete
  • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter
  • social integration
  • lika möjligheter
  • tillgänglighet för alla
  • beaktande av hållbarhetskriterier
  • frågor om etisk handel och CSR

Genom att ställa krav i upphandlingen har kommuner och andra myndigheter möjlighet att förbättra integrationen, motverka utanförskap och minska beroende av ekonomiskt bistånd, menar Tillväxtverket.
Myndigheten påpekar också att den offentliga sektorn är en stor marknad och upphandlar årligen för drygt 600 miljarder kronor. Många kommuner är positiva och vill utveckla kunskap och verktyg för att genomföra den här typen av strategiska upphandlingar.
Foto: Tillväxtverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *