Nya idéer för offentlig sektor

IT- och konsultjätten CGI har startat en Call to action för att dammsuga Sverige på nya idéer till innovationer som kan förbättra vardagen för medborgarna.
CGI har i närmare 40 år arbetat med den offentliga sektorn i Sverige och har 30 kontor runt om i landet. I sitt innovationsprogram utlyser företaget regelbundet så kallade ”Call to actions” där målet är att hitta idéer som kan utvecklas till innovationer som skapar värde för kunderna.
Varje Call to action har ett specifikt tema. Temat för denna Call to action är offentlig sektor, den startade den 18 oktober och pågår till den 24 november.
– Under denna period samlar vi in idéer från medarbetare, som röstar och kommenterar varandras idéer, och därefter hjälps vi åt att utveckla dem, berättar Julie Améen, ansvarig offentlig sektor på CGI Sverige.
Hon är övertygad om att offentlig sektor måste möta de ökande kraven från medborgare med enkel och säker tillgång till digitala tjänster och information som leder till värde för människor och samhälle.
Framtidsfrågor
CGI har identifierat en rad utmaningar som den offentliga sektorn står inför, och som man menar kan omvandlas till möjligheter med hjälp av nya innovativa lösningar. Idéerna uppmanas därför att ta sin utgångspunkt i frågeställningar som hur offentlig sektor ska skapa en digital och direkt demokrati där medborgarna aktivt deltar, hur sektorn kan vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationen, möta behoven utifrån den åldrande befolkningen eller hur robotar och AI kan skapa helt nya möjligheter inom offentlig sektor.
– Vi efterlyser idéer som är helt nya, eller som kan kombineras med befintliga lösningar från CGI för den offentliga sektorn. De idéer som ger stort kundvärde kommer att finansieras för att utveckla ett ”proof of concept”,  förklarar Julie Améen.
Genom ett strukturerat innovationsprogram strömmar idéerna in digitalt på webben där medarbetarna senare kan rösta på den idé som man gillar bäst. En idé bedöms i första steget av antalet besök till den idén, antal röster och kommentarer.
– Så det gäller att vara tydlig med att beskriva vision och nytta med idén, säger Julie Améen.
Kort tid kvar att rösta
Status just i den pågående Call to action (CGI:s innovationsprocess där idéer värderas, kommenteras och röstas på genom så kallad crowdsourcing) för att lösa samhällsutmaningar är:

  • De 30 dagar då det går att lämna in idéer har passerat
  • Under en vecka, fram till den 24 november, kan medarbetarna rösta fram och kommentera inlämnade idéer. Samtidigt genomförs en utvärdering av utsedda experter, där idéer jämförs motvarande i par om två och två.
  • I nästa fas, fram till den 1 december, väljs de bästa fem idéerna ut, baserat både på medarbetarnas röster och experternas uppfattning om vilka idéer som skapar mest värde för kunderna.
  • Fram till mitten av januari presenteras idéerna för delar av svenska och den globala ledningen, för beslut om finansiering och fortsatt utveckling av ett ”Proof of Concept”. Detta för att testa det okända och för att få ett underlag för hur lösningar kan kommersialiseras.

Hela processen från första idé till beslut om finansiering tar ungefär tre månader, vilket är viktigt för fokus och förmågan att realisera nyttan av aktuella idéer.
Otrolig kraft
Martin Högenberg, Innovationsansvarig på CGI Sverige, menar att konceptet med att öppna upp för medarbetare och kunder för att leta och utveckla innovationer ger en otrolig kraft redan från början.
– Det skapar en bra förankring och gör att vi bygger innovationer som utmanar den vanliga utvecklingsprocessen. Det jag ser är att de som engagerar sig i en call to action ofta engagerar sig i innovationsfrågor även efteråt. Detta visar på att man inte bara skapar idéer, utan ökar hela företagets innovationsförmåga, säger Martin Högenberg.
Julie Améen instämmer:
– Innovation i offentlig sektor berör alla och det märks. Som medborgare påverkas vi av hur vår egen vardag utvecklas och viljan att engagera sig är stor, men det gäller också för offentlig sektor att ta tillvara på den innovationskraft som finns i samhället. Med strukturerade processer för innovation och digitala verktyg för samverkan kan man släppa loss kraften och få fram nya lösningar, tillsammans med medborgaren, säger Julie Améen till sist.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *