Rätt att välja ger bättre hemtjänst

Äldre i Stockholm är betydligt mer nöjda med sin hemtjänst än äldre i Göteborg. Rätten att välja hemtjänst har ökat de äldres inflytande över när hemtjänsten kommer, men också vem som kommer.
Den förklaringen ger Emma Swanström, regionchef Aleris hemtjänst, och Dennis Selsborg, affärsområdeschef Aleris hemtjänst.
I en debattartikel i GP (29 januari 2018) pekar de på fakta som visar att möjligheten att välja bidrar till ökad livskvalitet för de äldre. Socialstyrelsens enkätundersökning Öppna jämförelser visar på stora skillnader mellan Stockholm, som under ett antal år haft konkurrens i hemtjänsten, och Göteborg, som inför den först nu.
”De äldre i Stockholm är totalt sett mer nöjda med sin hemtjänst än de är i Göteborg”, konstaterar debattörerna och pekar på att över tid har både kommunal och privat driven hemtjänst höjt sina resultat i Stockholm. Detta ”visar att konkurrensen gynnar de äldre”, tycker de.

Satsar för litet
Enligt skribenterna satsar Göteborgs stad för lite pengar på sin hemtjänst vilket fått det bolag som debattörerna företräder att avstå från att erbjuda de äldre i Göteborg hemtjänst. ”Om man jämför Göteborg med Stockholm så har Göteborg cirka 13 procent lägre ersättning”, konstaterar de.
Som alla företag behöver Aleris gå med överskott, hävdar Swanström och Selsborg. Under de senaste åren har Aleris vinstnivå legat på cirka 3-4 procent, med hemtjänsten i den nedre delen av skalan. De skriver: ”En del säger då att överskottet innebär att pengar läcker ur välfärden. Vi anser att man i stället måste se på värdet som de äldre får av sin hemtjänst. Om vi får exakt samma ersättning som andra men har nöjdare brukare och får pengar över, är det då ett problem eller visar det att våra medarbetare faktiskt är väldigt duktiga på sitt jobb?”

Äldre vill bo hemma
Till sist konstaterar skribenterna att hemtjänsten blir allt mer avancerad i takt med att många äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Samtidigt ser de hur ett antal kommuner lägger mindre pengar per timme för den hemtjänst som de äldre får, ”vilket påverkar brukaren och dess anhöriga, personalen och utföraren negativt.”
– Vi har just gått in i ett valår. Våra äldre är värda tydliga besked om hur politikerna ser på hemtjänsten. Ska urholkningen fortsätta eller ska våra äldres behov värdesättas fullt ut? frågar de båda slutligen.
Läs hela artikeln på GP via länken:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/konkurrens-i-hemtjänsten-gynnar-alla-1.5100180
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.