Regeringen aviserar lättnader i 50-regeln

Regeringen aviserar vissa lättnader i regeln om att max 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster. En ny och mer träffsäker reglering ska tas fram, bl.a. med lättnader för evenemang med sittande publik som går att genomföra på ett smittsäkert sätt.

 Ambitionen att ändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2020. Det framkom vid en webbsänd pressträff med justitieminister Mikael Damberg och kultur- och idrottsminister Amanda Lind på fredagen.

Strax innan pressträffen skickade OFFENTLIGA AFFÄRER följande fråga till justitiedepartementet: Kommer gränsen max 50 personer att bibehållas för t.ex. konferenser och utbildningar i kompetensutvecklande syfte?

Svaret kom 2020-09-03 och är undertecknat Katarina Lindqvist, Kansliråd. Det lyder som följer:

Som bekant har inget beslut fattats än om undantag från förbudsförordningen.

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning och som således omfattas av förbudet, regleras i ordningslagen. Polismyndigheten och domstolarna ansvarar för den närmare tillämpningen av förordningen. Det inkluderar ställningstaganden till vilka verksamheter som omfattas av den. Varken regeringen, enskilda statsråd eller tjänstemän inom Regeringskansliet uttalar sig om hur förordningen tillämpas i enskilda fall.

Gränsen på 50 deltagare ligger i nuläget fast. Regeringen är samtidigt medveten om att många har drabbats hårt av förbudet och att det upplevs som trubbigt. Eftersom det är viktigt att förbudet inte i onödan träffar verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt har en promemoria med förslag på lättnader tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorian har skickats ut på remiss och remisstiden gick ut den 27 augusti 2020.

Förslagen i promemorian innebär att förordningens förbud inte ska gälla för vissa sammankomster och tillställningar med sittande deltagare, och inte heller för sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Regeringen kommer att ta i beaktande de synpunkter som har lämnats under remitteringen och återkomma i frågan så snart som möjligt.

Så långt svaret från justitiedepartementet.

Viktigt verktyg
När nyheten släpptes förklarade justitieminister Mikael Damberg:
– 50-gränsen är och har varit ett viktigt verktyg i kampen mot Corona. Gränsen ligger fast som huvudregel. Vi måste dock se till att den inte i onödan träffar verksamheter som drabbas orimligt.

Därför är lättnader är på gång inom två områden. Ministern hänvisade till rapportering om restauranger. När dessa bokat artister som inte varit så kända har det varit fritt fram, men när mer kända artister uppträtt så har arrangemanget förbjudits.

– Det blir en orimlig hållning. Genom att undanta sådana serveringsställen får vi en ordning där branschen inte behöver förhålla sig till två olika regelverk. Det handlar om att justera en orimlighet, framhöll Damberg.

Sittande publik
Den andra lättnaden handlar om ett undantag för vissa större evenemang, t.ex. sport och kultur, med sittande publik, om evenemanget kan arrangeras på ett smittsäkert sätt. Detta ska kombineras med en övre deltagargräns.

Enligt förslaget ska ett avstånd på två meter fortsatt iakttas. Folkhälsomyndigheten uppmanas komma med synpunkter på ett nytt övre publiktak.

Extra pengar
Kulturministern framhöll att dagens lättnader utgör en viktig signal. Åtgärderna löser dock inte alla sektorns problem. För en del är skadan redan skedd och därför behövs ytterligare ekonomiskt stöd till idrotten och kulturen. Kulturen kommer att få en och en halv (1,5) miljarder kronor extra och idrotten en miljard kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *