Regeringen skärper kamp mot korruption

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka korruption i kommuner och regioner.

Ida Karkiainen, civilminister.

Beslutet togs av regeringen i slutet av juli och innebär bland annat att Statskontoret får ett knappt år på sig att ”lämna en lägesbild över förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner”. 

Men uppdraget omfattar även kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar, ”samt i verksamhet som avser skötsel av en kommunal angelägenhet som har lämnats över till en privat utförare med stöd av kommunallagen”.

– Arbetet mot korruption är en viktig fråga för regeringen, heter det i det dokument som civilminister Ida Karkiainen undertecknat och sänt till Statskontoret.

I uppdraget konstaterar Ida Karkiainen att det är tio år sedan Statskontoret överlämnade rapporten Köpta relationer – Om korruption i det kommunala Sverige (2012:20) till regeringen. Den här gången ska Statskontoret i lägesbilden ”ge en så konkret bild som möjligt inom vilka områden förekomsten av och riskerna för korruption är som störst.”

Syftet sägs vara att öka kunskapen på nationell nivå om hur kommuner och regioner arbetar för att motverka korruption. Den lägesbild som Statskontoret tar fram ska även kunna användas av kommunsektorn i det egna arbetet mot korruption.

Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.