Reseavdrag bör gynna kollektivtrafik

Ett reseavdrag ska gynna resor med låga utsläpp och underlätta för boende och verksamhet i hela landet.
Ett sådant förslag har Helena Leufstadius och Lars Sandberg, Svensk kollektivtrafik, tagit fram. Bakgrunden är att dagens reseavdrag enligt dem favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik, samt att det är mer värt för höginkomsttagare, och utsatt för mycket fusk.
60 procent till storstad
I Dagens Nyheter (31/5 2019) pekar det på att nästan hälften av kostnaderna (sex miljarder kronor) för avdraget går till de tre storstadslänen. ”Räknar man in Uppsala och Södermanlands län står storstadsregionerna för omkring 60 procent av kostnaderna, medan bara 18 procent går till skogslänen”, konstaterar skribenterna.
De avslutar:  ”Om en månad lägger Reseavdragskommittén sitt betänkande. Då är det upp till riksdagens partier och regeringen att fatta beslut om reseavdraget ska bidra till tillväxtkraft i landsbygden, reducera klimatutsläppen, stimulera regionförstoringen och minska skattefusket, eller om reseavdraget ska fortsätta vara geografiskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt ohållbart.”
Läsa hela artikeln via länken:
https://www.dn.se/debatt/felkonstruerat-reseavdrag-gynnar-man-i-storstader/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.