Så vill regeringen värna demokratin

Demokratin måste försvaras – fler ska stå upp för den. Det vill regeringen med Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP), i spetsen.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet pekar hon på att antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga och utmanar demokratin. ”Dessa aktörer har ofta ett intresse av att skapa misstro och att ställa grupper mot varandra”, menar ministern.
Hon pekar på en rad åtgärder som regeringen vidtagit eller ämnar vidta för att främja det svenska folkstyret. Att bekämpa hot, våld och trakasserier är ett sätt att försvara demokratin.

Ökad kunskap
Alice Bah Kuhnke skriver: ”Demokratin måste förankras – fler ska ha kunskap om demokratin. Medveten desinformation, propaganda och näthat har en negativ inverkan på samhällsdebatten. Ungefär var fjärde journalist och förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. Bland personer som utrycker åsikter i samhällsfrågor minst en gång i veckan på sociala medier beskriver 36 procent att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.”
Ministern framhåller att regeringen under mandatperioden beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan med fokus på källkritiska förmågor. Lagstiftningen om politisk information i skolan ska förtydligas.
Ett arbete bedrivs också ör att skydda och stötta förtroendevalda, journalister, konstnärer och opinionsbildare.

Brå ska kartlägga
Regeringen ger till exempel uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018.
Regeringen utser också kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati som ska ledas av Peter Örn, tidigare bl.a. generalsekreterare i Röda Korset och vd för Sveriges Radio. Kommitténs uppdrag blir enligt Alice Bah Kuhnke att engagera ”hela det svenska samhället – förtroendevalda, engagerade i civila samhället, forskare och studenter, företagare och medborgare i Sverige – om hur vi ska högtidlighålla demokratins hundra år.”
Kommittén ska också presentera förslag för vad som ytterligare behöver göras för att fortsätta främja, förankra och försvara demokratin.
”Nu lägger vi grunden för ytterligare 100 år av demokrati i Sverige – en stark och inkluderande demokrati som är till för alla”, avslutar Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).
Hela artikeln i Svenska Dagbladet 2018-06-20:
https://www.svd.se/bah-kuhnke-sa-forsvarar-vi-demokratin
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.