Smarta fastigheter utvecklas snabbt

I dagens fastighetsutveckling ser vi hur allt fler fastigheter är responsiva och tekniskt välutvecklade. Det kan röra sig om kameror som reagerar på rörelse, accesskontroll, styr- och reglerteknik och olika inslag av IoT.
– Det som framförallt har utvecklats är vår allmänna förväntan på tillgänglighet och interaktion med de här systemen, menar Bo Linander, AddSecure.
Nyligen togs detta upp på Business Arena, ett årligt branschevenemang för bygg- och fastighetsbranschen. Där talade AddSecures* CPO Bo Linander om fastighetautomation, IoT** och säkerhet. Han pekade på vilka möjlighet och utmaningar som utvecklingen innebär, till exempel hotet från hackare och hur man skyddar sig från dessa.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Bo Linander med anledning av detta.
Hur snabbt har utvecklingen med responsiva och tekniskt utvecklade fastigheter gått och hur såg det ut för, säg tio, femton år sedan?
– Det här är nästan omöjligt att svara kort och enkelt på, men utvecklingen av vad som är uppkopplat har exploderat från nästan noll de senast 15 åren. Om vi begränsar oss till senare år och just fastighetssidan så har ju olika typer av fastighetsautomation, i princip styr- och reglerteknik, funnits under lång tid generellt sett.
– Det som har utvecklats snabbt under de senaste åren är dels sensorer och vilken funktionalitet som är tillgänglig i relativt billiga delsystem, dels tillgång till minneskapacitet och bandbredd i kommunikationslösningarna, dels mognaden inför begreppet automation för både fastighetsägare och installatörer. Men det som framförallt har utvecklats är vår allmänna förväntan på tillgänglighet och interaktion med de här systemen.
På Business Arena talade du om vilka möjlighet och utmaningar som denna utveckling innebär, till exempel hotet från hackare och hur man skyddar sig från dessa. Hur allvarlig är denna problematik?
– Jag bedömer den som mycket allvarlig. Oskyddade IoT-enheter där uppdatering av inbyggd programvara kanske inte gjorts, erbjuder säkerhetshål som exploateras redan idag för botnet-attacker och liknande, där i värsta fall samhällsviktiga tjänster görs otillgängliga för medborgarna, eller någon demokratisk process påverkas.
– Om detta är problemet idag, kommer förhoppningsvis problembilden att förändras över tid när säkerhetstänket blivit mer allmänt. Då kan till exempel i stället data som samlas in bli värdefullt för träning av AI-system och liknande, och i det läget kommer kanske datastöld eller industrispionage att vara ämnet för dagen.
Vilket råd ger du till fastighetsägare som ännu inte haft möjlighet att investera i de hjälpmedel som du beskriver. Vad är första steget?
– Man kan enkelt och till en blygsam kostnad få tillgång till systemstöd i form av prenumerationstjänster, inte så mycket investering egentligen. Men vi har också en checklista för IoT-säkerhet, och vilka saker man kan och bör göra med de system som redan är på plats. Detta finns på vår hemsida.
Om du blickar framåt några år – vad ser du i pipeline då?
– Generellt ser vi förstås ännu fler IoT-enheter och uppkopplade system, samt ett behov av att erbjuda den som har nytta av det tillgång till information och till exempel möjlighet att påverka bör-värden och belysningscenario via sin egen privata mobila enhet. Ju fler inblandade, desto komplexare tillgångskontroll, och därmed ett ännu större behov av lättillgänglig säkerhet.
Vad finns i övrigt att säga om den utveckling som vi nu ser på säkerhetsområdet, i synnerhet på fastighetssidan?
– Jag tror att fastighetsägarna kommer att ta på sig ett allt större ansvar utanför uthyrning av kvadratmeter. Innehållet i erbjudandet kommer att kläs med olika larmtjänster, passagesystem, belysningsautomation, visualisering av den hyrda lokalen med mobilaccess etc.
– Den gamla uppdelningen där hyresgästen måste investera i egna delsystem inuti fastighetsägarens lokaler kommer fasas ut, både i kontorslokaler och bostäder, och erbjudas som tilläggstjänster. Det betyder att fastighetsägaren, eller den som erbjuder dessa tjänster, måste ta ett ganska stort säkerhetsansvar för hyresgästen, avslutar Bo Linander.
* Fakta AddScure
AddSecure är ett företag som arbetar med fastighets-, larm- och säkerhetsfrågor. Se https://www.addsecure.se/
** Fakta Internet of Things (IoT)
På svenska kallas det ibland ”sakernas internet” och förkortas till IoT på engelska. Det innebär internetuppkoppling för elektroniska produkter. Det kan vara kyl- och frysar, bilar, och babymonitorer. Tanken är att användaren ska kunna kontrollera produkten oavsett var man befinner dig. Antalet uppkopplade enheter växer stadigt.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *