Swedish Match krävs på 38 miljoner i konkurrensböter

Tillverkare av snus och konsumenter har missgynnats av att marknadsdominanten Swedish Match haft stränga regler för sina snuskylar i butikerna. Nu stämmer Konkurrensverket Swedish Match och kräver företaget på ca 38 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.
De stränga reglerna för exponering i snuskylar i butikerna missgynnade konkurrerande snustillverkare. Enligt konkurrensreglerna är det förbjudet för en dominerande aktör på marknaden att missbruka sin dominerande ställning. Såväl konsumenter som andra tillverkare har missgynnats av Swedish Matchs agerande.
Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få böter/konkurrensskadeavgift på ca 38 miljoner kronor utdömda.
– När ett dominerande företag missbrukar sin starka ställning på marknaden så sätts konkurrensen ur spel. Det är ett allvarligt brott mot konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Bland annat har Swedish Match låtit byta ut konkurrerande snustillverkares hyllkantsetiketter i snuskylar mot generiska gråvita etiketter utan prisuppgift, vilket särskilt har missgynnat lågprissnus. Enligt tidigare praxis har konkurrenterna själva fått utforma och placera ut sina hyllkantsetiketter i Swedish Matchs snuskylar, så länge de varit anpassade till befintliga etiketthållare.
– Swedish Matchs agerande har inte utgjort en normal affärsåtgärd. Tvärtom har etikettsystemet bidragit till mindre priskonkurrens och sämre förutsättningar för konkurrenter att expandera och träda in på marknaden, säger Dan Sjöblom.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *