Tullen måste få stoppa stöldligor

Det politiska systemet förefaller handlingsförlamat när internationella stöldligor fortsätter sitt  plundringståg genom Sverige med oförminskad styrka.
Det hävdar företrädare för ett flertal organisationer i en debattartikel, bland andra Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring (bilden), Palle Borgström, LRF, Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Hela listan på undertecknare i slutet av artikeln.
Strategisk övervakning
Skribenterna menar att Sverige har goda geografiska förutsättningar att komma till rätta med problemet: ”Allt stöldgods förs i princip ut genom en handfull hamnar eller över Öresundsbron. En kontinuerlig och strategisk övervakning av dessa utförselpunkter skulle öka upptäcktsrisken markant”.
Enligt organisationsföreträdarna vore den mest uppenbara åtgärden att ge tullen befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods.
”Klassa som smuggling”
De skriver: ”Detta kan enkelt göras genom att klassa utförsel av stöldgods som ett smugglingsbrott. Det är anmärkningsvärt att tullen inte har denna befogenhet redan i dag. Våra organisationer får återkommande vittnesmål från tulltjänstemän som uttrycker sin frustration över att se misstänkt stöldgods rulla ut över gränserna utan att ha befogenhet att stoppa fordonen.”
Debattörerna förstår inte varför denna enkla åtgärd har dragits i politisk långbänk. De pekar på att i Finland har Tullen denna befogenhet. Finland har också framgångsrikt etablerat en nära och löpande samverkan mellan polis, tull och gränsbevakning för att förhindra internationell brottslighet att röra sig över gränsen.
Lär av Finland!
– Det finns all anledning att ta till sig de goda erfarenheterna från vårt östra grannland, tycker skribenterna, och kräver nu att politikerna snarast vidtar konkreta åtgärder för att stoppa de internationella stöldligorna.
De avslutar:
– Vi har tröttnat på att se stöldgods lämna landet utan att något händer!
Många undertecknare
Debattartikeln var införd i Svenska Dagbladet 2019-06-09. Samtliga undertecknare: Mattias Bergman, vd Bil Sweden, Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund, Annika Brändström, vd Stöldskyddsföreningen, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Mats Eriksson, vd Sweboat, Mats Galvenius, vd Larmtjänst, Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag, Gunnar Jansson, förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund, Karin Johansson, vd Svensk Handel, Tommy Letzén,vd Motorbranschens Riksförbund, Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring, Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna, Anders Trollsås, vd Biluthyrarna.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *