Vårdkrisen är inte ett resursproblem

Vårdens resurser måste användas där vi gör störst nytta och för dem med störst behov. Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning. Det hävdar elva allmänläkare i ett debattinlägg.

De menar att ersättningssystem och kortsiktiga politiska styrmedel driver vården att prioritera resursstarka grupper med relativt sett lägre behov och insatser med begränsad nytta. Det leder till undanträngnings­effekter för insatser med större nytta.

Onödiga medicinska insatser äter upp
samhällets resurser, menar debattörerna.

– Från alla håll hörs larm om att vården går på knäna och enligt många stavas lösningen mer pengar. Samtidigt talas det för lite om de onödiga medicinska insatserna som äter upp samhällets resurser. Det breda folkhälsoarbetet görs ute i samhället, inte på vårdcentralen.

Allmänläkarna hävdar att för att skapa en långsiktigt hållbar resurshushållning i svensk sjukvård så krävs att politiker, sjukvårdens professioner och allmänheten deltar i en seriös debatt om vad som bör vara vårdens uppdrag.

– En bra början är att diskutera vad vi inom vården ska sluta göra, avslutar allmänläkarna.

Läs hela debattinlägget och se vilka som skrivit under på DN Debatt 2022-02-04:

https://www.dn.se/debatt/mer-resurser-loser-inte-den-svenska-vardkrisen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *