”Villkor enligt kollektivavtal fel väg”

Regeringen lämnade i förra veckan sitt kontroversiella förslag till regler om villkor enligt kollektivavtal till Lagrådet.
– Något bättre än det utkast till lagrådsremiss som tidigare varit på remissrunda, men fel väg att gå, tycker Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Företagarna.

 Regeringen föreslår att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa villkor om lön, semester och arbetstid i enlighet med kollektivavtal. Det ska göras ”när det är behövligt – det vill säga när det finns en risk för undermåliga arbetsvillkor – samt om villkoren går att fastställa”, heter det.
Det föreslås även att upphandlande myndigheter och enheter får ställa särskilda villkor i enlighet med kollektivavtalsvillkor. Det kan exempelvis gälla villkor om försäkringar och pensioner.
Det är bara det att det finns omkring 685 kollektivavtal och innehållet i dessa är sällan lätt uttolkat.–  Det finns en uppenbar risk att tillämpningen av dessa regler kommer att variera mellan olika upphandlande myndigheter och därigenom göra det svårförutsebart för företagen. Detta kommer att bli svårt att hantera, särskilt för alla de små företag som inte är anslutna till kollektivavtal, konstaterar Ulrica Dyrke i en kommentar på Företagarnas webbplats.
Företagarna anser att inslag i den föreslagna lagstiftningen komplicerar för offentlig upphandling, både för företag och upphandlande myndigheter. Organisationen anser att man bör stävja oschysta villkor på annat sätt.
En viktig positiv förändring enligt Företagarna är att förslaget inte längre innebär att det ska ställas obligatoriska krav på försäkringar och tjänstepension enligt ett visst kollektivavtal. Upphandlande myndigheter ska dock uttryckligen ges möjlighet att ställa sådana krav, när det behövs, är lämpligt och inte möter rättsliga hinder.
–  Det är i sig bra att regeringen har backat från sin ambition om obligatoriska krav på försäkringar och tjänstepension. Detta var dock nödvändigt eftersom förslaget annars skulle strida mot EU-rätten. I övrigt kan konstateras att det även om en upphandlande myndighet på eget initiativ ställer krav på försäkringar och tjänstepension finns mycket stora rättsliga och praktiska utmaningar, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.