”Vinsttak hotar välfärden”

– Valfriheten är viktig för att vi ska ha en välfärd med hög tillgänglighet i hela landet. Men nu föreslår Ilmar Reepalus utredning djupa ingrepp i välfärdsföretagen som riskerar att driva fram nedläggningar av väl fungerande verksamhet. Det hävdar Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.
Hon konstaterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”under mer än två decennier har föräldrar och elever i Sverige kunnat välja förskola och skola”. ”Genom valfrihetsreformerna har hundratals nya vårdcentraler runt om i landet startats. Vart tredje läkarbesök är i dag i privat regi och vart femte äldreboende i landet drivs av en fristående utövare. Valfrihet och mångfald är en självklarhet för många människor, inte minst föräldrar och äldre.”
Lööf skriver: ”Svensk välfärd behöver ledas och regleras genom höga kvalitetskrav, för samtliga aktörer. Välfärdsdiskussionen borde handla om hur vi kan säkerställa en hög kvalitet för alla och valmöjlighet även för de mest utsatta, men i sin ideologiska vinstjakt har regeringen helt kapitulerat i kvalitetsfrågan”, tycker Centerledaren.
Annie Lööf menar att det är oerhört viktigt att alla människor, oavsett inkomst, ska kunna välja på lika villkor: samma peng ska gälla oavsett det alternativ som väljs. Sedan är det upp till förskolan, skolan, vårdcentralen och äldreboendet att leverera efter kvalitetskraven för den pengen.
– Den som inte kan leverera vård, omsorg eller skola med kvalitet, den har inte i välfärden att göra. Det gäller alla aktörer, privata, ideella som offentliga, slår Annie Lööf fast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.