​Inbjudan: Arbetsförmedlingens framtid

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken utreds just nu.
Därför håller Almega ett seminarium där en egen proposition för hur Arbetsförmedlingen ska reformeras presenteras.