Ny AI-assistent för offentlig sektor

I februari startade utvecklandet av en AI-assistent för offentlig sektor.

– Det känns riktigt roligt att vara med i det här projektet. Vi ser det som en kunskapsresa där vi tillsammans bidrar till stärkt innovationskraft inom ett viktigt område som berör många, säger Madeleine Solenhill, verksamhetschef för Digitalisering av stöd och regional utveckling i Region Halland.

Madeleine Solenhill.

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med henne för att ställa några frågor (se nedan).

Region Halland är inne i en omfattande omorganisering med tre nya verksamhetsområden som ska knyta digitalisering, utveckling och IT närmare varandra. Man vill gå från en redan proaktiv vård till ett smartare användarstöd för regionens nästan 8 000 medarbetare.

Men det är fler aktörer som deltar redan från början. I den första fasen deltarfrån den offentliga sektorn Kungsbacka kommun, Tjörn kommun. Göteborgs stad, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalands Regionen.

AI Sweden

Det är AI Sweden som tillsammans med partners genomför satsningen för att konstruera en digital assistent för offentlig sektor baserad på AI-teknik.

Assistenten kommer kunna bistå med:

  • Sammanfatta och analysera stora textmassor.
  • Förbättra och redigera texter så de blir mer lättlästa och strukturerade.
  • Skapa nya texter som rapporter, handlingar och ansökningar, anpassade efter specifika mallar och riktlinjer.
  • Klassificera dokument och skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser.
  • Ta fram individualiserat stöd åt medborgare.

Projektet är indelat i tre faser.

Fas 1 (Pågår till sommaren 2024)
Intel levererar hårdvara. Finansiering: Vinnova och partners. Från offentlig sektor deltar Kungsbacka kommun, Tjörn kommun. Göteborgs stad, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalands Regionen. 

Fas 2
Är tänkt att pågå till årsskiftet 2025/2026 med ett avsevärt ökat antal kommuner och regioner som deltar.

Fas 3
2026 ska assistenten vara klar att förvaltas för långsiktig drift

Madeleine Solenhill, verksamhetschef för Digitalisering av stöd och regional utveckling i Region Halland svarar här nedan på OFFENTLIGA AFFÄRERS frågor.

Hur kom Region Halland med i projektet kring AI-assistenten?

– Vi har ett gott samverkansklimat i Halland och goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med andra för att skapa utveckling inom digitalisering och därmed AI. Så när vi hörde om projektidén med AI-Sweden var vi snabba med att räcka upp handen som deltagande partner.     

Du har tidigare sagt att offentlig sektor är väldigt administrativt tung och att det därför finns potential i att använda generativ AI för att förenkla arbetet, skapa bättre kvalitet och beslutsunderlag. Innebär detta att det även finns en bakomliggande ambition om att personal ska kunna ägna mer tid åt brukarna? 

– Välfärden står inför tuffa utmaningar där antalet händer inte räcker till för att möta alla behov. Administration är en förutsättning i våra uppdrag, men också något som tar tid i medarbetares vardag, tid som man kanske hellre hade lagt på annat.

– Vi har länge sett en utveckling mot förenklade och förbättrade tjänster. Generativ AI ger nu stora möjligheter för oss i arbetet med att frigöra ännu mer tid som kan skapa nytta i verksamheter och för våra invånare, i en framtid med förändrade förutsättningar. Det är en spännande utveckling vi ser som en självklarhet att vara en del av. 

Vilken inställning möter ni hos anhöriga, brukare, allmänhet, med flera, när AI, robotar kommer på tal i samband med ”mjuka verksamheter”? Skepsis eller glada tillrop?

– Det finns en allt större förväntan från våra invånare att vi som region ska kunna möta dem där de befinner sig, med smarta lösningar som ger god kvalitet och hög tillgänglighet till samhällets tjänster. Samtidigt är AI nytt och okänt för många. Det finns en stor respekt för kraften i tekniken, men givetvis kan den föra med sig oro. Då är det ännu viktigare för oss att beskriva hur vi använder den kraften för att stärka vår leverans på ett klokt och ansvarsfullt sätt. 

Källor till artikeln (förutom de som anges och citeras i texten): Vinnova, AI Sweden, Dagens Samhälle, Region Halland.