”Lyssna på Lagrådet!”

Lagförslaget om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation riskerar att försvaga rättssäkerheten, yttrande- och tryckfriheten, samt ge andra stater möjlighet att utöva påtryckning mot Sverige.

Det hävdar företrädare för fyra organisationer; Amnesty International Sverige, Civil Rights Defenders, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

Noura Berrouba, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

På debattplats i Svenska Dagbladet hänvisar de till Lagrådet i riksdagen och instämmer i uppmaningen till regeringen att ”tänka ett varv till”. Lagen var planerad att antas i riksdagen den 3 maj 2023.

De skriver: ”Det bör på nytt övervägas om en lagstiftning av den här typen verkligen bör införas och hur den i så fall ska utformas. Det är också hög tid för regering och riksdag att visa större respekt för Lagrådet i Sverige. En lämplig början vore att hörsamma och agera på Lagrådets aktuella kritik.”

Undertecknarna av inlägget menar även att mänskliga rättigheter aldrig får tas för givna. ”Ingen rättsstat är immun mot att utvecklas i en auktoritär riktning. En rättsstat är inte starkare än den respekt som regering och riksdag visar för demokratiska principer som rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.”

Undertecknarna av debattinlägget:

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige
Anders L Pettersson, exekutiv chef Civil Rights Defenders
Hannah Kroksson, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Läs mer: