Solceller hett ämne i Almedalen

Den vanligaste anledningen till att skaffa solceller är strävan att minska elkostnaderna. Det svarar nästan sju av tio (69 procent) av de tillfrågade i en Novusundersökning. OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med beställaren av undersökningen.

En intressant siffra i undersökningen är att nästan hälften av svenska villaägare (48 procent) aldrig har hört talas om det skatteavdrag som finns tillgängligt vid installation av solceller. Detta tyder på att de få politiska initiativ som finns idag inte räcker till, för att vi ska kunna påskynda den gröna omställningen, menar Otovo, som beställt undersökningen. Det grundades 2016 i Norge och kallar sig ”den ledande paneuropeiska marknadsplatsen för solceller och batterier för bostäder”.

Under 2022 anslöts 55 000 nya anläggningar i Sverige, vilket innebär en dubblering av installationstakten jämfört med 2021.

Attityder till solceller

Otovos syfte med Novusundersökningen var att kartlägga kunskap, attityder och intressen för solceller bland personer som bor i villa eller radhus i Sverige. Undersökningen visar att en betydande majoritet av svenska villaägare, 70 procent, anser att politiken bör göra mer för att uppmuntra installationen av fler solcellssystem på bostäder i Sverige.

Energifrågan förväntas bli ett av de ämnen som tar mest plats under årets Almedalsvecka och med det ökande intresset och den starka opinionen bland svenska villaägare hoppas Otovo nu att politiken ska agera och att solenergi blir ett prioriterat ämne på agendan.

”Önskar aktiv politik”

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, menar att undersökningen ger en tydlig indikation på att svenska villaägare önskar en aktiv politik som främjar grön energi.

–Det är uppenbart att solenergi har blivit en prioritet för allmänheten. Politiken har en viktig roll att spela genom att agera beslutsamt och fortsätta ge incitament för installation av solceller på svenska villatak, säger Anna Werner i ett pressmeddelande.  

Anna Werner, Svensk Solenergi.
Foto © Daniel Roos

Anna Werner fortsätter:

– Ett exempel på ett sådant initiativ är vad Upplands Väsby kommun nyligen offentliggjorde i veckan – de kommer ta bort avgifter för bygglov som krävs för att installera solcellspaneler vid bostaden. Ett sådant beslut kommer locka fler till att satsa på solenergi och vi vill se mer av det här. Därför driver vi frågan i Almedalen.

Den vanligaste anledningen till att skaffa solceller är att minska elkostnaderna (69 procent), följt av miljöfördelar (36 procent). Dessutom uppger nästan hälften att de skulle bli mer intresserade av solceller om deras grannar redan hade installerat sådana. Många betraktar även tryggheten att kunna producera egen el och skattereduktionen vid installation av grön teknik som viktiga faktorer.

Låg kännedom om avdrag

För den som investerar i solceller för elproduktion till huset är det möjligt att få ett skatteavdrag på 50 procent av kostnaden för arbete och material vid köp av ett solcellsbatteri, som används för att lagra el. I undersökningen framkommer det tyvärr att nästan hälften av svenska villaägare (48 procent) aldrig har hört talas om skatteavdraget.

Det indikerar att det finns en stor kunskapsklyfta som behöver överbryggas för att fler ska kunna dra nytta av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med batterier. Genom att lagra överskottsenergin kan hushåll maximera nyttjandet av sin solenergiproduktion och minska beroendet av externa energikällor. Det bidrar inte bara till att spara pengar på lång sikt, utan också till att minska den totala miljöpåverkan och främja en mer hållbar energianvändning.

Sverigechef: ”viljan finns”

Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo anser att undersökningen tydligt visar att viljan finns men att det är viktigt att informationen om de avdrag som finns når ut till privatpersoner, för att fler ska vara villiga att investera i solceller och grön energi.

Vida Wachtmeister, Otovo.

– Otovo jobbar aktivt tillsammans med branschkollegor för att utbilda marknaden, men vi behöver se en mer aktiv politik som uppmuntrar till hållbara val för att ytterligare kunna påskynda den gröna omställningen, tycker Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till henne och här följer den skriftliga intervjun.

Vilka informationsinsatser kan ni tänka er när det gäller att överbrygga kunskapsklyftan om skatteavdraget för solcellsbatterier?

– Här handlar det om att i olika kanaler fortsätta informera och utbilda privatpersoner om de möjligheter till skatteavdrag som finns. Det behöver vara lätt att hitta information och räkna ut vad installation av batteri innebär för hushållets elanvändning samt ekonomi. När det pratas eller skrivs om solenergi och lagring är det ett tillfälle att nämna skatteavdraget, på 50 procent av kostnaden för arbete och material som privatpersoner kan få vid köp av ett solcellsbatteri. Politiker, Skatteverket samt vi i branschen behöver alla tillgängliggöra samt hjälpa till att sprida denna information.

Kommer företrädare för regeringen eller Myndighetssverige, till exempel Energimyndigheten, att delta på era seminarier under Almedalsveckan?
– Vi hoppas att se många beslutsfattare på de seminarier som äger rum under Almedalsveckan som rör solenergi. Vi rekommenderar de event som drivs av Svensk Solenergi, eftersom vi inte arrangerar några egna seminarier under årets Almedalsvecka. De kommer prata om förutsättningarna för utbyggnaden av solkraft och batterilagring, samt hur vi kan riva de hinder som bereder väg för den gröna omställningen.

Det skedde en dubblering av installationstakten av solceller år 2022 jämfört med är 2021. Tror Otovo på en liknande utveckling under 2023?
– Vi ser en stark marknad för solceller samt batterier och tror på ett nytt rekordår. Det gröna skatteavdraget för solceller höjdes från 15 procent till 20 procent den 1 januari i år samtidigt som priset på solcellsanläggningar har sjunkit, vilket gör det ännu mer attraktivt att producera egen fossilfri el.

– Intresset för att sänka elräkningarna och bidra till den gröna omställningen är högt. Enligt en uppskattning baserad på data från Ellevio, E.ON och Vattenfall anslöts 23 200 nya solcellsanläggningar under årets första kvartal, det är en ökning med 160 procent från kvartal ett 2022 och nytt rekord. Vi ser även en stark efterfrågan på batterier. Antalet privatpersoner som installerade batterier med grönt avdrag ökade med nästan 600 procent förra året.

Om Svensk Solenergi

Utgör en branschförening med cirka 280 medlemsföretag som tillsammans representerar den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar föreningen för att utveckla solenergin i Sverige. https://svensksolenergi.se/om-oss/

Om Otovo

Otovo grundades 2016 i Norge och organiserar mer än 500 lokala installatörer som får hjälp med att skala upp sin verksamhet. Bolaget har hjälpt mer än 15 000 kunder att gå över till solenergi i hela Europa. Företaget finns på 13 marknader: Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien.

https://www.otovo.se/sv-se/about/