Kritik mot föreslagen höjd avfallsskatt

Regeringen vill höja avfallsskatten från nuvarande 634 kronor till 725 kronor per ton. Avfall Sverige, som företräder samtliga 290 kommuner, avvisar i sitt remissvar förslaget och ser hellre att skatten slopas.

”Vi ser gärna att man gör som i Norge och avskaffar skatten”, säger Svensk Avfalls vd Tony Clark till tidningen Dagens Samhälle.

Avfall Sverige hävdar att taxan, i stället för att minska mängden avfall som regeringen vill, snarare kommer att motverka detta syfte. Kommunernas branschorganisation för avfallshantering menar att skatten förefaller ”ge en samhällsekonomisk förlust och dess utformning riskerar att hindra tillkomsten av attraktiva cirkulära lösningar”, som man formulerar det i sitt remissvar.  Avfall Sverige har låtit konsultfirman PWC göra en studie och drar slutsatsen att skattehöjningen kan leda till att avfall dumpas, eller att jungfruligt material blir billigare än återbrukat.

”Minska mängden avfall”

Regeringens syfte är att den dyrare kostnaden ska minska mängden avfall och deponering av sopor. Tankarna presenterades i ”Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024Fi2023/01511”, publicerat 28 april 2023.

Regeringen skriver i sin promemoria att det angeläget att skatteförslagen kan förberedas genom remittering inför budgetpropositionen för 2024. Formuleringen tycks öppna för att det slutliga förslaget inte nödvändigtvis blir som de nu framlagda förslagen:

För att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter remitteras därför denna promemoria från Finansdepartementet. Om de skatteåtgärder som nu remitteras kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2024, och i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Remissinstanserna, varav Avfall Sverige är en, har med andra ord chans att påverka det slutliga förslaget.

Företräder kommunerna

Avfall Sverige företräder samtliga 290 kommuner och tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Organisationen har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning.

Utöver med remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Bland Avfall Sveriges medlemmar finns också runt 140 associerade medlemmar. 

Läs mer här.