Nya vanor efter Corona

Det blev ett enormt åka av. Människan är en lat varelse och använder så litet energi som möjligt för att nå dit vi till. Men nu frigjordes en enorm potential!

Så beskrev Per Schlingmann och Kjell A Nordström en av effekterna av pandemin. Nya vanor har etablerats och flera kommer att bestå. Effektivitet, flexibilitet och vanor – där finns tre saker att ta fasta på efter pandemin.

Sverige har alltid betraktats som en enhetsstat, alla gör likadant. Nu ser vi i arbetslivet hur allting förändras. Allt fler arbetar på distans, i Stockholm och Solna ligger andelen som arbetar på distans runt 50 procent. Kan tyckas som en beskedlig förändring men för svensk arbetsmarknad är det en enorm förändring. Vi har haft en ”separatistis” syn på tillvaron. Arbeta på en plats, bo på en annan, o.s.v. Nu inser allt fler att kontoren måste förtjäna att folk kommer dit.

Innovation i ”tredje rum”
Helt andra platser än vi kunnat föreställa oss kommer att bli arbetsplatser. Innovation kommer att bli stark i dessa ”tredje rum”. En stark decentralisering av svensk arbetsmarknad pågår, vilket påverkar individen i hög grad. Yngre högutbildade kvinnor pekar på två saker: flexibilitet och kvalitet i ledarskapet!

Kjell A Nordström och Per Schlingman pekade på de viktigaste förändringarna, både pågående och sannolika kommande. Handel blir inte längre drivkraften i stadskärnan utan helat andra kvaliteter: lek, umgänge, restauranger, m.m. Urbaniseringen har fått sin en knäck och människor överger storstäder för landsbygd och mindre städer.

Finns nu tre vägar: 1)återgå till ”det normala”, resa som vi gjorde förr och jobba på kontor. 2)fortsätt hålla avstånd ”den finska modellen”, eller 3)nya vanor, andra sätt att jobba och mötas, hemmajobb, m.m. På område efter område går vi mot en hybridisering. Vi går in i år noll, vi förväntar oss förändring. Vi är en unik tid då det finns utrymme för förändring. Det är som modellera, den är mjuk i stunden men stelnar så småningom, som Kjell A Nordström exemplifierade.

Nordiska supermodeller
De nordiska länderna hade ett övertag när världen gick in i pandemin, i kraft av sin förmåga till tillit, jämlika samhällen, god ekonomi och välfärd, med mer. Vi tappade mycket mindre i BNP än många andra länder och blev kallade ”The supemordels” av globala bedömare.

Den nya kompetensen kommer att handla om funktion kontra upplevelse. Funktion kommer vi att lösa vi det digitala, medan upplevelser och kultur kommer att ske mer fysiskt och i samspel med andra människor. Allt som kan göras lokalt kommer att göras lokalt. Även globala företag tvingas bli lokalt relevanta. Men. allt som kan ske på distans kommer att ske på distans!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *