Lojaliteten ökade under pandemin

Medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen har ökat under pandemin, 2020, visar en ny rapport från Netigate.
– Det som varit mest förvånande för mig från undersökningar under 2021 är att majoriteten anser att det blivit ”bättre och bättre” med tiden, säger Sophie Hedestad, Natigate.

Sophie Hedestad.

Företaget har precis genomfört en stor undersökning om medarbetarlojalitet och hur den utvecklats sedan 2019 fram till idag. För att göra detta har man samlat in data från 263 företag i olika länder och branscher som under 2019, 2020 och 2021 mätt Employee Net Promoter Score (eNPS). Data i rapporten består av över 190 000 eNPS-svar.

eNPS  är ett populärt mått som används för att undersöka medarbetarnas lojalitet. Måttet bygger på en enda fråga: “På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”. Utifrån alla svar beräknas sedan ett eNPS.

Ändrat ledarskap
Resultatet är tydligt, medarbetarlojaliteten växter trots pandemin. Ökningen kan bero på fler saker, menar Netigate, men en viktig faktor är förändringen av ledarskap som drivits framåt med anledning av den plötsliga omställningen. Företag har behövt öka tilliten till sina anställda vilket gett dem mer frihet kring hur de uppnår sina mål.

Ur rapportens inledning: Coronakrisen framfart under 2020 ledde till en osäker och instabil arbetsmarknad. Vår undersökning visar att medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen ökade under denna tid jämfört med året innan. Hittills under 2021, ligger medarbetarlojaliteten stabil på en hög nivå. Resultatet tyder på att pandemin kan haft en inverkan på medarbetarnas lojalitet då man nu är mindre benägen att byta arbetsgivare än innan pandemin.

Expertutlåtanden
Rapporten innehåller även expertutlåtande från universitet och företag som bland annat: Göteborgs Universitet, Høyskolen Kristiania, Sveriges HR-förening med mera. Rapporten innehåller även information om drivkrafterna bakom medarbetarlojalitet.

Professor Stefan Tengblad, Göteborgs Universitet, menar att arbetsgivare under året fått ett ökat fokus på organisationens inre liv och mindre på andra olika slags förändringar, vilket kan ha bidragit till ett högre lojalitet.

Positivt arbeta hemma
– Medarbetare har i regel upplevt möjligheten till att arbeta hemma som positiv, något som minskar deras risk för att bli smittade och som frigör restid vilket gör den egna tillvaron mindre stressig. En annan möjlig förklaring till resultaten är att medarbetares ökade autonomi i arbetet bidrar till ökat engagemang och motivation, säger professorn.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick svar på några frågor från Sophie Hedestad på Netigate.

Vilka reaktioner har ni fått hittills på rapporten?
– 
Väldigt många reagerar positivt eftersom de allra flesta, medarbetare som chefer, vill ha en flexibel arbetsplats efter pandemin upphört. De allra flesta verkar inte förvånas över att medarbetarnöjdheten ökat. Den största fördelen är ”worklife balance”. Personer får ihop livspusslet på ett bättre sätt än tidigare.

Var resultatet väntat eller är ni förvånade?
– 
Det som varit mest förvånande för mig från undersökningar under 2021 är att majoriteten anser att det blivit ”bättre och bättre” med tiden. Man kunde ju eventuellt tänka sig att man längtade tillbaka lite mer till kontoret efter en lång period arbetandes hemifrån. Data visar däremot att man saknar sina kollegor och den sociala interaktionen. De flesta vill jobba 50/50 hemifrån och på kontoret. De som drar de stora fördelarna av flexibelt arbete är personer som vanligtvis arbetar på kontor. Busschafförer och sjuksköterskor måste fortsatt ta sig till sin ordinarie arbetsplats.

Hur kommer detta att följas upp? När kommer till exempel nästa undersökning/rapport? Om ett år? 
– Vi har gjort flertalet undersökningar under 2020 och 2021 som du hittar här: https://www.netigate.net/sv/rapporter/. Vi planerar att göra en rapport kring framtidens arbetsplats tillsammans med Newsec under sommaren, det ska bli väldigt intressant och se resultatet av den rapporten. Flexibelt arbete, framtidens arbetsplats- och ledarskap kommer förmodligen vara högaktuellt ett bra tag till.

– Företag, såväl som offentlig sektor, har fullt fokus på att se till att medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas med sitt jobb hemifrån. Jag ser fram emot att göra flera rapporter tillsammans med andra företag och med forskare för att få fram intressanta resultat.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *