Ny modell för ledarskap lanseras i bok

Fyra av fem svenskar går idag till jobbet utan att känna något större engagemang för sitt arbete. Därför är det viktigare än någonsin att fokusera på människorna i organisationen, och inte på resultatet. 
    I den nya boken Emplayment presenterar Jesper Ek och Tommy Lundberg en inkluderande tanke- och arbetsmodell för ledarskap i en ny tid där fokus ligger på inställningen till medarbetarna.

Jesper Ek och Tommy Lundberg. Foto: Alexander Lindström.

– Modellen är en ledstång att hålla sig i, men den ger utrymme för varje organisations och varje ledares unika förutsättningar, uppger författarna för OFFENTLIGA AFFÄRER. Vi-känslan i en organisation är helt avgörande för prestationen, tillägger de.

Ett meningsfyllt syfte

I presentationen av boken heter det:

När människor får chansen att skapa känslomässiga band och känna samhörighet, när de har ett meningsfullt syfte, när de själva får välja att ställa upp för varandra och den gemensamma saken, och får utveckla tankarna om hur de tillsammans ska jobba för att nå dit de vill, blir resultatet större än summan av delarna. I boken varvas teoretiska studier med levande exempel och författarnas egna erfarenheter för att förklara varför det är dags att förändra det ledarskap som dominerat arbetslivet i över hundra år. 

OFFENTLIGA AFFÄRER fick tillfälle att ställa ett antal frågor till de bägge författarna. Här följer frågorna och svaren.

Hur har idén om ett mer inkluderande ledarskap vuxit fram hos er? Vilken var den tändande gnistan?

– Vi har båda, på varsitt håll, länge drivits av idén om ett mer inkluderande ledarskap.

I alltför många möten med företag och organisationer har vi slagits av att människor ”bara gör” sitt jobb. Man jobbar med ”skäl och hjärna” men det fattas ”själ och hjärta”, skulle man kunna säga. Detta bevisas också tydligt av Gallups årliga undersökning ”State of the Global Workplace Report” som för 2022 visar att endast två av tio medarbetare (21 procent) känner ett äkta engagemang i och för sitt arbete. Det är ju ett enormt misslyckande utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Hur har er bok Emplayment tagits emot och på vilka sätt kompletterar ni bokens budskap med t. ex. föredrag och andra sätt att kommunicera?


– Boken har så här långt, den är ju alldeles ny, fått ett positivt mottagande: vi har fått spontana mail och meddelanden från läsare som uttrycker ”Äntligen, en ledarfilosofi som stämmer med mina värderingar” och att man uppskattar att Emplayment inte är en modell för att kontrollera medarbetarna, utan snarare för att hålla koll på att man som ledare inte tappar riktning. Modellen är en ledstång att hålla sig i, men den ger utrymme för varje organisations och varje ledares unika förutsättningar.

– Vi har glädjande nog, fått förfrågningar från ledningsgrupper som vill köpa in boken och ha den som en ram för ledningsgruppsarbetet, och ett kvinnligt affärsnätverk som vill jobba med de fem perspektiven vi beskriver i boken som ramverk för ett helt års nätverksarbete.

När tror ni att svenskt arbetsliv är moget att ta till sig er modell – kommer vissa branscher att vara mer öppna än andra för den förändring som ni skissar?

– Vi tror att väldigt många ledare längtar efter att ta till sig tänket: det är ju ett kolossalt resursslöseri att 80 procent av medarbetarna inte känner sig engagerade i arbetet. Jobbet som chef och ledare är ju dessutom så mycket roligare och mer belönande om man känner medarbetarnas engagemang. Men det är klart att nuvarande managementsystem, som har mer än hundra år på nacken, är väldigt starkt förankrat och det krävs mod för att våga och orka sätta människorna före resultatet.

Hoppas inspirera

– Vi hoppas att boken ska inspirera till det modet, inte bara hos en utan hos flera ledare. Vår tanke är att den ska kunna hjälpa exempelvis en ledningsgrupp att forma en gemensam filosofi för organisationens ledarskap. Vi arbetar ju båda som föreläsare och workshopledare och kan hjälpa företag som vill ta Emplayment på allvar.

Vill ni lägga till något här utöver det som ni redan framfört och som jag inte ställt fråga om?


– Vi hoppas och tror att vår bok ska användas just som ett praktiskt verktyg i lednings-grupper och managementteam som vill utveckla sitt ledarskap och skapa en mer inkluderande och involverande kultur.


Fakta om författarna

Jesper Ek bor och verkar i Stockholm och har en bakgrund som chef och ledare i internationella företag som Pharmacia, Biovitrum och Roche. Sedan 2018 arbetar han som föreläsare och konsult och är bland annat certifierad ”utmärkt talare” i Close Chefsnätverket och återkommande föreläsare vid London Business School.

Tommy Lundberg har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som författare, föreläsare och konsult med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang. Han har tidigare skrivit sju böcker på dessa teman.