Svensk anslutning till euron debatteras

I höst är det 20 år sedan folkomröstningen om euron. En tydlig majoritet röstade nej till att Sverige skulle införa den gemensamma valutan och sedan dess har frågan fört en tämligen tynande tillvaro på den politiska agendan. Fram tills nu.

Flera röster höjs nu för en anslutning till euron. Efter att tabut Nato brutits och Sverige ansökt om medlemskap i försvarsalliansen, är det kanske dags att ifrågasätta nästa gräns som hittills inte kunnat överskrivas. Och det finns givetvis argument både för och emot, vilket tydligt framkommer i debatten.

Ekonomen Lars Calmfors (bilden) vill numera att Sverige inför euro. Han var en av utredarna av ett eventuellt införande av euron i Sverige på 90-talet. Då var hans inställning avvaktande – nu är han en av förespråkarna för den gemensamma europeiska valutan, rapporterade SVT för en tid sedan.

– Min slutsats är att skälen för ett eurointräde över tid förstärkts i förhållande till skälen emot. För mig väger i dag de ekonomiska argumenten ganska jämnt samtidigt som de politiska talar för. Då är det inte så mycket överväganden om svenskt inflytande som spelar in utan främst en önskan om att Sverige ska bidra så mycket som möjligt till en fördjupad politisk integration i Europa, framhåller Lars Calmfors i Liberal Debatt den 14 september 2023.

”Ta frågan på allvar”

Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier anser att Sverige bör ta eurofrågan på större allvar. Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor.

De skriver på sin webbplats: Inför och under Sveriges 25-åriga EU-medlemskap saknades i stort sett en diskussion om euron: trots att Sverige fortfarande behöver göra långtgående anpassningar på vissa områden har eurofrågan hittills hållits på armlängds avstånd. Mot den bakgrunden menar de att Sverige kan behöva ompröva sin relation till euron – Sverige kan stå inför svåra överväganden och bör därför ta eurofrågan på större allvar.

Politiskt finns alla åsikter representerade. Mest för är Liberalerna som hävdar att Sverige skulle bli rikare om vi valde att gå med i euron. ”Det skulle gynna alla samhällsbärare ekonomiskt om vårt land valde en stabilare valuta som stärkte företagen och hushållen. Sverige bör därför så snart som möjligt införa euron för att uppmuntra till starkare tillväxt och lägre inflation”, hävdar Liberalerna.

Men Liberalernas eurooffensiv får ett svalt bemötande av statsministern.

– Regeringen kommer inte att driva den frågan, säger statsminister Ulf Kristersson (M), enligt DN den 14 september 2023. Statsministern menar att det först krävs ett mycket starkt folkligt stöd för euron innan en förändring i valutafrågan kan bli aktuell.

Framtiden får utvisa hur det blir med en svensk euroanslutning.

På Liberal Debatt kan man ta del av Lars Calmfors argumentering kring euron.

https://www.liberaldebatt.se/2023/09/lars-calmfors-starkare-argument-for-euron-i-dag-an-tidigare/