Rättstvist om marknadsföring

Företaget JP Infonet säger sig ha tröttnat på Norstedts Juridiks ”vilseledande marknadsföring” mot kommuner och har stämt företaget.

JP Infonet, som bland annat tillhandahåller rättsdatabaser och andra rättsinformationstjänster, lämnade den 28 april in en stämningsansökan (målnummer PMT 6581-22) mot Norstedts Juridik till Patent- och marknadsdomstolen. JP Infonet anser att Norstedts Juridik har varit vilseledande i sin marknadsföring mot kommuner av sina rättsdatabastjänster och andra rättsinformationstjänster. 

– Enligt vår mening har Norstedts Juridik utan grund, via sin marknadsföring av rättsdatabas- och rättsinformationstjänster, systematiskt försökt förmå kommuner att ogiltigförklara eller säga upp avtal som kommunerna ingått med JP Infonet, säger Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Högt och aggressivt tonläge

– Vår uppfattning är att Norstedts Juridiks tonläge vid kontakterna med kommunerna ofta har varit högt och aggressivt och innehållit i vart fall ett trettiotal vilseledande marknadsföringspåståenden som finns beskrivna i stämningsansökan, berättar hon vidare.

– Konkurrens måste ske med justa medel, tillägger hon. Att Norstedts Juridik använt vad vi kallar vilseledande påståenden i sin marknadsföring av juridiska informationstjänster är inte okej. Vi vill ha en juste konkurrens och då måste vi också reagera på användandet av vilseledande marknadsföring. Då vi inte fått till en konstruktiv lösning, har vi valt att gå vidare och lämna in en stämningsansökan.

”Nedsättande marknadsföring”

Enligt JP Infonet har Norstedts Juridik i sin marknadsföring försökt förmå kommuner att ogiltigförklara eller säga upp avtal som de har ingått med JP Infonet om rättsdatabas- och rättsinformationstjänster. Norstedts Juridiks marknadsföring har enligt JP Infonet på flera sätt varit både förminskande, nedsättande och misskrediterande mot såväl JP Infonet som andra leverantörer inom branschen. 

JP Infonet yrkar i sin stämningsansökan på förbud för Norstedts Juridik att använda vilseledande marknadsföringspåståenden. Om Norstedts överträder förbudet yrkar JP Infonet att det ska utgå ett vite om en miljon kronor.

 ”Välkomnar domstolens bedömning”

OFFENTLIGA AFFÄRER tog även kontakt med Norstedts Juridik för att få en kommentar. Så här kommenterar Alexandra Åquist, VD på Norstedts Juridik AB, saken i ett mejl:
”Vi har mottagit en stämningsansökan från JP Infonet gällande vår marknadsföring och kommunikation till kommuner. Påståendena implicerar att Norstedts Juridik ska ha gjort överträdelser vid marknadsföring och kommunikation av våra tjänster. Vi har för avsikt att få dessa anklagelser prövade i domstol och välkomnar domstolens bedömning. Jag kommenterar inte detaljer före domstolen presenterat sina slutsatser.” 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *