Slopad livsmedelsmoms kan lindra

Regeringen ska enligt Sveriges grundlag ”styra riket” – det är hög tid att den nu tar kommandot för att stoppa matprisexplosionen. Ett sätt att omedelbart lindra effekterna av höga matpriser är att tillfälligt befria basvaror inom livsmedel från moms.

Det menar Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

Hon anser att på längre sikt måste högre pensioner införas, men på kort sikt tycker SPF Seniorerna att en tillfälligt slopad matmoms på basvaror ska genomföras. Denna åtgärd kan dessutom genomföras omgående.  

En slopad matmoms på basvaror under ett halvår skulle visserligen medföra ett intäktsbortfall för statskassan (på cirka sex miljarder kr.). Men framför allt skulle det betyda runt 320 kronor i lägre matkostnad per månad för en ensamstående person som lägger merparten av matutgifterna på basvaror.

Enligt SPF Seniorerna innebär slopad matmoms på basvaror tio procent lägre matutgifter per månad för människor med en stram matbudget.  Halva matprisökningen under 2022 skulle på så sätt neutraliseras.

Med anledning av Debattinlägget som ursprungligen var infört i Aftonbladet 2023-03-17, ställde OFFENTLIGA AFFÄRER några frågor till Eva Eriksson och fick svar via e-post.

Hur har ni kommit fram till siffror och fakta i debattartikeln?

– SCB-data på tidigare års omsättning i livsmedelshandeln plus en stram matbudget för ensamstående där merparten varor är basvaror och som liknar Konsumentverkets basbudget. 

Vilka reaktioner förväntar du dig av utspelet?

– Att politiken ser de människor i Sverige med svaga inkomster som har svårt att få pengarna att räcka till matinköp och att man från politiskt håll agerar och inte sitter passiva. Tillfälligt slopad matmoms på basvaror kan genomföras snabbt, medan till exempel skattelättnader kan göras vid ett årsskifte, högre pensioner behöver beredas.

SPF Seniorerna anser att ”på litet längre sikt” bör pensionerna höjas för alla. Behövs det en ny pensionsreform, eller hur tänker ni?

– Vi vill se en renovering av systemet, inte en ny reform. Det måste löna sig klart bättre att ha arbetat ihop sin pension. Inkomstpensionen behöver förstärkas för dagens och framtidens pensionärer. Vi menar att målet ska vara att allmän pension blir god nog, tjänstepension ett komplement (idag är tjänstepensionen helt nödvändig).

SPF:s förslag kring pensionssystemet finns samlade här (på den andra länken på sidan finns en sammanfattning):
https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/ekonomi/tryggpension/