1 miljard kronor till upprustning av bostäder i utvalda områden

Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.