10 åtgärder för att motverka skatteflykt

Finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag regeringens program mot skatteflykt och skatteundandragande.