10 miljarder till kommuner och landsting

– Regeringen har i vårpropositionen aviserat att kommuner och landsting får 10 miljarder. Det är mycket glädjande, säger Lena Micko, ordförande för SKL.