12 000 miljoner euro till transportprojekt

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) medfinansierar projekt kopplade till transportsektorn. Redan i höst gör EU-kommissionen utlysningar som omfattar 12 000 miljoner euro. För att sprida kunskap om möjligheterna att söka pengar via fonden genomförde Näringsdepartementet ett informationsmöte den 19 maj.

Läs artikel: 12 000 miljoner euro satsas på transportprojekt via CEF

Näringsdepartementet,
21 maj 2014