13 feb: Boklansering: Klimatet, kvartalsekonomin och kapitalismen

Välkommen på ett frukostmöte som tar avstamp i Anders Wijkmans nya bok ”Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”, skriven för Romklubbens femtioårsjubileum.