1414 miljoner kronor för bättre psykisk hälsa

SKL och regeringen beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse för insatser inom området psykisk hälsa under 2018.