15 000 jobb, 45 000 elevers skolval och 3 miljoner vårdbesök i Västra Götaland äventyras med Reepalu-utredningen

Tre miljoner patientbesök inom privata vården i Västra Götaland skulle äventyras om Reepalus välfärdsutredning blev verklighet.
Almega har kartlagt de privata välfärdsalternativen i länet via SCB:s utförarregister. Och den kartläggningen visar att bara i Västra Götaland drabbas 15 000 anställda och 3 000 äldre med privat hemtjänst eller privat särskilt boende om Reepalus förslag blir verklighet.