16 miljarder för regional tillväxt

I dag presenterade näringsminister Annie Lööf en ny inriktning för EU:s regionalfondsprogram i Sverige under perioden 2014-2020. Totalt omfattar programmen 16 miljarder kronor. Mer fokus läggs på jobb och entreprenörskap än tidigare och det sker en femdubbling av investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.

Pressmeddelande: 16 miljarder för regional tillväxt
Läs mer om EU:s regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Näringsdepartementet,
31 mars 2014